Vitajte na [www.pocitac.win] Pripojiť k domovskej stránke Obľúbené stránky

Domáce Hardware Siete Programovanie Softvér Otázka Systémy

Ako previesť Integer na reťazec v Jave

programovací jazyk Java má natívnu podporu pre celočíselné hodnoty a reťazce . Táto podpora je implementovaná ako triedy , ktoré sa zaoberajú , okrem mnohých iných metód , prevody medzi jednotlivými typmi a ďalšie . Môžete previesť celočíselnú hodnotu na reťazec obsahujúci desatinnou zastúpenie tejto hodnoty v kóde Java . Návod dovolená 1

zahrnúť nasledujúci riadok na začiatku kódu Java :

import java.lang.Integer ;
2

uložiť hodnotu , ktorú chcete previesť do objektu triedy Integer , ako v nasledujúcom ukážkovom kóde :

Integer MyNumber = 42 ;
3

previesť na celočíselnú hodnotu Java String pomocou Integer.toString ( ) vstavaný - in metóda , ako v nasledujúcom ukážkovom kóde :

String myNumberAsString = myNumber.toString ( ) ;

Pre príklad , reťazec " myNumberAsString " bude mať hodnotu " 42 " .

Najnovšie články

Copyright © počítačové znalosti Všetky práva vyhradené