Vitajte na [www.pocitac.win] Obľúbené stránky

Domáce Hardware Siete Programovanie Softvér Otázka Systémy počítačový

Postup: Tlač obrazovky na prenosnom počítači pomocou funkcie FN Key

Funkcie Print Screen zachytávajú obrázok obrazovky pracovnej plochy počítača presne tak, ako sa zobrazuje. Funkcia tlačovej obrazovky je užitočná v prípade, že potrebujete zachytiť presnú správu v počítači alebo si viesť dokument o aplikácii, keď nemôžete tlačiť. Klávesnice prenosného počítača bežne kombinujú funkciu tlačovej obrazovky s funkciou iného klávesu, čo vyžaduje, aby ste na zachytenie obrazu na obrazovke použili konkrétnu kombináciu klávesov.

Krok 1

Stlačte a podržte kláves „Fn“. „Fn“ je zvyčajne v spodnom riadku klávesnice, úplne naľavo.

Krok 2

Klepnite a uvoľnite tlačidlo „Prt Scrn“, ktoré sa bežne nachádza v hornom riadku na pravej strane. .

Krok 3

Otvorte textový editor alebo grafický dokument na úpravu, kliknite pravým tlačidlom myši a potom vyberte príkaz „Vložiť“, čím uložíte snímku obrazovky do súboru.

Kliknite na „Súbor“ a vyberte „Uložiť“. Do poskytnutého poľa zadajte názov súboru a vyberte umiestnenie na uloženie súboru.

Copyright © počítačové znalosti Všetky práva vyhradené