Vitajte na [www.pocitac.win] Obľúbené stránky

Domáce Hardware Siete Programovanie Softvér Otázka Systémy počítačový

Vyžaduje služba YouTube účet Gmail?

Vzťah medzi službami Gmail a YouTube môže byť ťažko rozoznateľný. Keď sa prihlásite do jednej služby, môžete použiť rovnaký účet na prístup k druhej službe. Od roku 2009 využíva účty Google účet Google. Tieto účty Google sú prepojené s účtami Gmail bez ohľadu na to, či používate Gmail alebo nie. Na prístup k základným funkciám služby YouTube sa však nemusíte prihlásiť.

Vzťah medzi účtami YouTube a Google

YouTube je totožný s účtami Google. Keď si vytvoríte účet na YouTube, vytvoríte si aj účet na Google. Podobne pri vytváraní účtu v službe Google môžete tieto informácie o účte použiť aj na prihlásenie do služby YouTube.

Gmail a účty Google

Keď vytvoríte účet Gmail, vytvoríte si účet Google. Podobne, keď vytvoríte účet na prístup k inej službe Google, ako je napríklad program Picasa, vytvoríte si účet Google. Používateľské meno, ktoré vytvoríte pre tieto účty, sa stane adresou Gmail, túto adresu Gmail však nemusíte používať. Ak chcete, môžete svoj účet Google prepojiť aj so samostatnou e-mailovou adresou.

Používanie YouTube s účtom

YouTube je možné používať aj bez účtu Google. Bez účtu Google si môžete prezerať videá na YouTube, ktoré nemajú vekové obmedzenia. Ak si však chcete prezerať videá s vekovými obmedzeniami, musíte byť prihlásení do svojho účtu Google. Ďalej nebudete môcť komentovať, páčiť alebo nahrávať videá na YouTube bez účtu Google.

Staršie účty

Pred rokom 2009 boli účty YouTube a Google samostatné subjekty. Niektorí používatelia preto môžu mať pre oba služby samostatné účty. V takom prípade nemusia byť tieto účty nevyhnutne prepojené. Tieto účty, nazývané „staršie účty“, sa dajú ľubovoľne prepojiť a zrušiť ich prepojenie. Účty YouTube tak nevyhnutne nevyžadujú účty Google.

Copyright © počítačové znalosti Všetky práva vyhradené