Vitajte na [www.pocitac.win] Obľúbené stránky

Domáce Hardware Siete Programovanie Softvér Otázka Systémy počítačový

Ako používať doplnok Správca zostáv Excel

Od zadávania a spracovania údajov až po získanie súčtov a vyplnenie scenárov „čo keby“, Microsoft Excel vám umožní rozdeliť veľké množstvo čísel a vydávať údaje v grafoch a dokonca aj vtedy, keď webovú stránku, aby sa finančné údaje mohli zdieľať s ostatnými prostredníctvom internetu. Svoje údaje môžete tiež vydať ako prehľad pomocou doplnku Správca zostáv Excel. Tento doplnkový nástroj vám umožňuje prezentovať údaje na tlačenom výtlačku, ktorý môžete poslať poštou alebo prezentovať ostatným počas konferencie, schôdzky alebo inej udalosti.

Vytvorenie správy

Krok 1 - Otvorte program Microsoft Excel. Prejdite na tabuľku Excel, z ktorej chcete vytvoriť prehľad. Dvojitým kliknutím na názov súboru otvoríte tabuľku.

Krok 2

Kliknite na "Zobraziť", "Správca prehľadov"

Krok 3

Kliknite na "Pridať". Do poľa Názov prehľadu zadajte názov prehľadu. Zo zoznamu pracovných listov v poli „List“ vyberte pracovný hárok, ktorý chcete použiť pre svoj prehľad.

Krok 4

Kliknutím na začiarkavacie políčko vedľa položky „Zobraziť“ môžete použiť pohľad pre prvý pohľad časti správy. Zo zoznamu zobrazení v poli Zobraziť vyberte zobrazenie, ktoré chcete v prehľade prezentovať. Ak chcete použiť scenár pre prvú časť prehľadu, kliknite na začiarkavacie políčko vedľa položky Scenár. Vyberte požadovaný scenár zo zoznamu v poli „Scenár“.

Krok 5

Kliknutím na "Pridať" potvrďte výber zobrazenia alebo scenára, ktorý ste vybrali.

Krok 6

Zopakujte kroky 4 a 5 pre ďalšie časti správy. Ak chcete zmeniť poradie sekcií v prehľade, kliknite na sekciu, ktorú chcete presunúť, kliknite na tlačidlo „Posunúť nahor“ alebo „Posunúť nadol“.

Kliknite na začiarkavacie políčko vedľa položky „Použiť čísla súvislých strán“ na postupné očíslovanie strán prehľadu. Kliknutím na tlačidlo „OK“ správu prijmete a zatvoríte dialógové okno doplnku Správca zostáv Excel.

Tlač správy

Krok 1

Kliknite na položku Zobraziť, „Správca prehľadov“.

Krok 2

Kliknite na názov prehľadu, ktorý ste vytvorili v kroku 3 v tomto článku v časti „Vytvorenie zostavy“.

Krok 3

Kliknite na „Tlačiť“. „

Do poľa„ Kópie “zadajte počet kópií, ktoré chcete vytlačiť. Kliknutím na tlačidlo „OK“ správu vytlačíte.

Tip

Doplnok Správca prehľadov programu Excel nie je súčasťou programu Microsoft Excel 2002 (a nefunguje pri starších verziách programu Excel). Ak máte program Excel 2002 a chcete používať Správcu prehľadov, musíte si stiahnuť doplnkový nástroj kliknutím na odkaz „Doplnkový nástroj Správca správ Excel“ v časti Zdroje v tomto článku. Po stiahnutí nástroja extrahujte súbor pomocou nástroja na extrahovanie súborov Zip. Kliknutím na program "Rptmgr.exe" rozbaľte súbor "Reports.xla". Umiestnite súbor „Reports.xla“ do priečinka „Knižnica“ balíka Microsoft Office vo vašom počítači (nachádza sa na nasledujúcej ceste - „C: \\ Program Files \\ Microsoft Office \\ Office11 \\ Library“. Postupujte podľa krokov v oboch častiach tohto článku. vytvárať a tlačiť správy.

Copyright © počítačové znalosti Všetky práva vyhradené