Vitajte na [www.pocitac.win] Obľúbené stránky

Domáce Hardware Siete Programovanie Softvér Otázka Systémy počítačový

Kde je aplikácia Maľovanie umiestnená na mojom počítači?

Niektorí používatelia majú ťažkosti s lokalizáciou a spustením jednoduchej grafickej aplikácie Microsoft Paint v systéme Windows 8. Aj keď umiestnenie aplikácie nie je zrejmé, môžete nájsť a spustiť MS Maľte plochu Windows 8 vyhľadaním aplikácie. Vytvorte odkaz na plochu MS Paint na pracovnej ploche Windows 8 pre ľahký prístup v budúcnosti.

Krok 1

Prejdením prstom z pravej strany obrazovky smerom do stredu pracovnej plochy zobrazíte Vyhľadávacie pole. Ak používate myš, kliknite a podržte ľavé tlačidlo myši v pravom hornom rohu pracovnej plochy a potom potiahnite kurzor smerom do stredu obrazovky.

Krok 2

Do poľa Vyhľadávacie pole a potom kliknite alebo klepnite na ikonu „Hľadať“. Výsledky vyhľadávania zobrazia aplikáciu MS Paint ako prvú položku.

Klepnite alebo kliknite na možnosť MS Paint. Maľovanie sa otvorí na pracovnej ploche Windows 8. Ak chcete nájsť umiestnenie aplikácie, kliknutím pravým tlačidlom myši alebo klepnutím a podržaním možnosti „Maľovať“ vo výsledkoch vyhľadávania vyberte požadovaný súbor a potom kliknite alebo klepnite na ikonu „Otvoriť umiestnenie súboru“ v dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa umiestnenie súboru pre program Maľovanie. Program mspaint.exe sa nachádza v podadresári System32 v koreňovom priečinku Windows. Napríklad, ak je koreňový priečinok systému Windows „C: \\ Windows“, program Maľovanie sa nachádza v priečinku C: \\ Windows \\ System32 \\ mspaint.exe.

Rada

Vytvorte odkaz v systéme Windows 8 kliknite pravým tlačidlom myši na položku „Maľovať“ vo výsledkoch vyhľadávania a vyberte program. Začiarkavacie políčko je umiestnené na pravej strane položky „Maľovanie“. Kliknite na ikonu „Otvoriť umiestnenie súboru“ v dolnej časti obrazovky. Otvorí sa umiestnenie súboru pre program Maľovanie. Pravým tlačidlom myši kliknite na „Maľovanie“ a potom kliknite na „Odoslať do“. Kliknite na možnosť „Pracovná plocha Windows“. Na pracovnej ploche Windows sa vytvorí odkaz na program Skicár.

Copyright © počítačové znalosti Všetky práva vyhradené