Vitajte na [www.pocitac.win] Obľúbené stránky

Domáce Hardware Siete Programovanie Softvér Otázka Systémy počítačový

Čo je využitie CPU v počítači?

Počítače vykonávajú nespočetné množstvo komplexných operácií. Aby bolo možné tieto operácie vykonať, počítače musia spracovať obrovské množstvo informácií. Toto je dosiahnuté kľúčovým hardvérom: CPU.

Definícia

CPU alebo centrálna procesorová jednotka je čip pripojený k základnej doske počítača určený na prenos a spracovanie údajov.

Funkcia

Počítače používajú CPU na vykonávanie programových pokynov a na riadenie prevádzky všetkých ostatných hardvérových zariadení. CPU túto úlohu vykonávajú spracovaním údajov, prijatím vstupných údajov a poskytnutím dátového výstupu.

Proces

Keď je vyvolaný program alebo iný údaj, CPU ho vytiahne z pamäte RAM, pamäte s ľubovoľným prístupom alebo Pamäť ROM, iba na čítanie, v závislosti od toho, kde sú dáta uložené. CPU číta dáta a určuje inštrukcie, ako ich spracovávať pomocou svojej ALU, aritmetickej /logickej jednotky. ALU je vysokorýchlostný obvod, ktorý umožňuje CPU vykonávať zložité matematické výpočty. CPU potom odošle dáta späť do pamäte. Procesor tiež vedie údaje cez systémovú zbernicu alebo primárnu cestu medzi procesorom a pamäťou, keď sa spracováva a potom odosiela do svojho cieľa.

Copyright © počítačové znalosti Všetky práva vyhradené